OM EVOLVE


Vi vil skape Norges viktigste arrangement innen bærekraftig innovasjon og teknologi.

Samfunnet er i rask endring, med behov for å redefinere og tenke nytt rundt etablerte strukturer og systemer. Mens teknologi muliggjør endring, er det mennesket som vil drive frem og akselerere utviklingen som skal til.

Samarbeid på tvers av siloer er kritisk for å skape fremtidens samfunn, og Evolve Arena 2018 skal være en plattform for å stimulere dette. Vi vil samle eksisterende og nye aktører for å utforske de muligheter og potensialer som oppstår når bærekraftsfokus, menneske og teknologi møtes.

Evolve Arena 2018 søker å være den optimale arena for å støtte samfunnets utvikling på vei mot mer bærekraftige strukturer og løsninger – for økt konkurransekraft, implementering av grønn teknologi, bidrag til forretningsinnovasjoner og bedret sosial impact for det norske og internasjonale samfunn.

En hub for tverrfaglig samarbeid
Evolve Arena vil være en hub for tverrfaglig samarbeid, og søker å bringe sammen de mange eksisterende initiativer, arrangementer, meet-up og aktiviteter på tvers av smart teknologi og løsninger for fremtidssamfunnet. Vår målsetning for Evolve Arena er å styrke og fasilitere mer koordinert innsats på tvers, samt utløse fordeler for aktørene knyttet til ressursbruk, kostnader og synlighet.

Med mennesket i sentrum
Hos Evolve Arena vil nøkkelaktører, bedrifter, investorer, tech-nettverk, offentlig sektor og vanlige innbyggere kobles sammen – og mens teknologi er nøkkelen til endringer, er det mennesket som vil drive dem. Bygget på Oslos posisjon som spydspiss for realisering av FNs bærekraftsmål, vil denne uken sette de menneskelige faktorene i sentrum. Sammen skal vi utforske hvordan vi kan skape et bærekraftig og godt fremtidssamfunn.

IT’S TIME TO EVOLVE!

 

 MELD DEG PÅ NYHETSBREV

 

Share this: