ENERGY

Fornybar energi som bærebjelke for suksess

Vi ser en stadig voksende bekymring globalt for klimautslipp blant beslutningstakere og politikere. Nasjonale mål justeres for å møte de globale klimamål. Investeringer i fornybar energiteknologi vokser ekspansivt. Men er dette nok til å nå målene og skape bærekraftige samfunn i tide? Er alle deler av samfunnet oppmerksomme på behovet for endring? Hvor villige er vi til å investere i ny teknologi og fornybar energi?

EVOLVE ARENA søker å styrke kunnskapsnivået rundt bærekraftige løsninger, og gjøre disse til et naturlig førstevalg for alle deler av samfunnet, fra grasrota til næringsliv og beslutningstakere.

Share this: