OM EVOLVE

Byene er i endring. Vi snakker stadig oftere om selvgående busser, droner og bilfrie områder. Det dukker opp elsykler, bilkollektiv og urbant landbruk. Resirkulering i alle mulige former har blitt dagligdags. Befolkningen i byene vokser.

En urban evolusjon
Det bygges nye bydeler der byggene ikke bare er bygg, men også bidrar med energi, er miljøvennlige og ikke minst bidrar til bokvalitet. Vi står midt i en urban evolusjon.

Morgendagens smarte byer
Mens vi tidligere forbant smarte byer med digital infrastruktur, handler morgendagens smarte byer om mye mer enn dette. Disse byene kobler sammen innbyggere, det offentlige og næringslivet i et økosystem. Målet med dette er å skape bedre byer å bo i, og der næringslivet har gode vilkår for vekst.

Samarbeid og kompetanse
Nøkkelen for å lykkes med å skape fremtidens smarte byer er samarbeid og kompetanse. Derfor har vi tatt initiativet til å skape møteplassen Evolve Arena.

Viser vei på Evolve Arena
På Evolve Arena gir vi deg innsikt, forretningsmuligheter og nettverk. Vi viser vei for omstilling av byen med utgangspunkt i menneskene som lever der. Vi tar deg med inn i de muligheter som ligger innenfor mobilitet og byplanlegging. Vi viser deg både det konkrete og visjonære.

To dager med konferanser i verdensklasse
På Norges Varemesse blir det to dager med konferanser i verdensklasse, Future City Expo der aktører viser morgendagens løsninger, og mange arrangementer og aktiviteter for deltakere og publikum. Dette blir en arena for inspirasjon der vi kobler sammen bedrifter, det offentlige, akademia og investorer. For det er gjennom samarbeid og involvering vi skaper de beste løsningene for fremtiden!

Vi starter den nye byevolusjonen på EVOLVE ARENA 2018.

 MELD DEG PÅ NYHETSBREV

 

Share this: