HUMANITY

Et smart samfunn med mennesket i sentrum

Å skape et bærekraftig, smart samfunn krever langt mer enn tekniske løsninger, trådløse nettverk, integrerte systemer av sensorer og datakilder. Det er behov for å identifisere hvordan samfunnet og dets komponenter kan inkludere og utnytte alle ressurser og grupper av innbyggere, og skape et humant og sunt økosystem hvor enkeltmenneskene kan bidra og blomstre uavhengig av bakgrunn og ressurser.

En menneskeorientert samfunnsutvikling
La oss utforske samfunnsutvikling utover det rent teknologibaserte, og i større grad menneskeorientert  for å ta det neste store steget mot bærekraftige samfunn, og skape et optimalt miljø for sosial innovasjon. Hvordan kan vi kombinere flere ulike samfunnsutfordringer på tvers av grupper for å finne felles løsninger? Hvordan kan samfunnet ivareta en aldrende befolkning, og ta vare på lokal kultur, sikre utdanning, helse- og sosialtilbud «on demand» og tilpasset enkeltmennesket? Hvordan kan vi utnytte mangfold på tvers av kjønn og kulturell bakgrunn for å skape sunne og inkluderende samfunn – og hvordan kan migrasjon og flyktninger skape nye muligheter fremfor utfordringer?

Dagens innbyggere er del av et globalt samfunn på tvers av nasjonale grenser og kulturer, og vi ønsker å mobilisere enkeltmenneskenes interesse for å bli aktive bidragsytere til utviklingen av nye sosiale økosystemer som betjener sine innbyggere og utvikler seg langt forbi det vi kan forestille oss i dag.

 

 

Share this: