LOKASJON

Evolve Arena 2018 vil finne sted på Norges Varemesse på Lillestrøm, en av Europas mest fleksible messe- og opplevelsesarenaer.

Anlegget på 40.000 kvm vil transformeres til en full-skala bærekraftsby hvor smarte transportløsninger, smart energi, smart byplanlegging, big data og mennesker vil møtes i en levende lab.

Stiftelsen Norges Varemesse har gjennom snart 100 år stått for Norges største møteplass, sentralt plassert midt mellom Oslo sentrum og resten av verden (Oslo Lufthavn Gardermoen).

Som fasilitator for å styrke næringsliv og samfunnsliv, vil denne arenaen bli spesialdesignet for å koble tech-samfunnene opp mot bredden av næringer og industrier, både gamle og nye. Arenaen vil være en brobygger mellom næringsliv, myndigheter, akademia og beslutningstakere på tvers av samfunnet.

Evolve Arena 2018 søker å være den optimale arena for å støtte samfunnets utvikling på vei mot mer bærekraftige strukturer og løsninger – for økt konkurransekraft, implementering av grønn teknologi, bidrag til forretningsinnovasjoner og bedret sosial impact for det norske og internasjonale samfunn.

Share this: