MOBILITY

Smart Mobility – The next step

Alle snakker om det; smart mobilitet, smartere infrastruktur og bærekraft. Vil intelligente transportsystemer sammen med smartere infrastruktur redusere forurensning, trafikkaos og ulykker? Og hvordan vil de påvirke både etablerte og nyoppstartede virksomheter og næringer?

Dette er en gjennomgående utfordring for alle byer og samfunn, og temaer som diskuteres verden over. Men hva er det neste store steget? Hvordan kan vi samarbeide for å sikre at vi trekker i samme retning og tar de rette avgjørelsene?

Disse temaene vil bli adressert under den første utgaven av Evolve Arena, hvor Smart Mobility er ett av fire hovedtemaer.

Mobility dekker:

 • Fotgjengerstrategier
 • Elektriske kjøretøy
 • Integrasjonsplattformer
 • Mobilitet som tjeneste
 • Ikke-motorisert mobilitet
 • Offentlig transport
 • Delingstjenester
 • Transporthuber
 • Transportnettverk
 • Logistikkoptimering
 • Tilkoblede og autonome kjøretøy
 • Intelligente transportsystemer

Share this: