READY TO EVOLVE?

Teknologien fungerer som verktøy, men det er individer som vil skape samfunnsendringer fremover

Mens teknologien fungerer som våre verktøy, er det individer som vil skape samfunnsendring fremover.

Vi inviterer alle nettverk, teknologievents, start-ups, næringer, myndighetspersoner, lokalsamfunn, innovatører, fremtidsborgere og tankeledere til å samles på tvers av egne grupper og nettverk. Vi er på utkikk etter deg/dere som ønsker å bryte eksisterende mønstre og strukturer og bidra til å skape forandring,  løse, involvere dere og utvikle fremtiden sammen. Vi ønsker å stimulere endring på tvers av bransjesiloer og åpne nye inspirasjonskanaler.

INVOLVE → EVOLVE → SOLVE

Vi tror på en enkel filosofi «involve-evolve-solve» som grunnprinsipp for å ta det neste store steget sammen. Vi vil utfordre alle deltakere – gjennom en spesialdesignet kombinasjon av seminarer, events, workshops, bærekraftig by-opplevelse, konkurranser og camper – til å bli endringsagenter og pådrivere, også kalt «evolvers». For å bli en del av vår community må du være villig til å dedikere din tid og dine egenskaper inn i fellesskapet, slik at tiden vi sammen tilbringer på Evolve Arena blir 2 dager som legger grunnlaget for endring og løsningsimplementering, og danner grunnlaget for aktiv bruk av vår community-plattform for videre arbeid mellom de årlige arrangementene.

Er du en av endringsagentene for morgendagens smarte bærekraftige samfunn?

Kontakt vårt team for å finne ut hvordan Evolve Arena kan støtte ditt engasjement og arbeid!

 

 

 KONTAKT OSS 

 

Share this: