URBANITY

Byen som vekstmotor
Verden blir stadig mer urbanisert, med over halvparten av verdens befolkning bosatt i byer.

Grønne, bærekraftige samfunn
Byene representerer både muligheter og store utfordringer. De stimulerer kreativitet, handel, forskning og sosial interaksjon. Samtidig står byene for 75% av verdens samlede forurensning. La oss bruke mulighetene urbaniserte områder gir oss til å samarbeide for grønne, bærekraftige samfunn hvor innbyggerne kan trives og stimuleres. Hvordan kan smarte, bærekraftige samfunn benytte ny teknologi for å øke livskvalitet, og hva vil det kreve å komme dit?

Urbanity dekker:

  • Sosial bærekraft
  • Smart byutvikling
  • Gründervirksomhet
  • Grønne bygg
  • Fremtidens livsstil

 

 

Share this: