Evensen,-Victoria-Marie-Evensen_merkes-med-Foto--Sturlason_1920

– Det viktigste er å legge til rette for menneskene

DIN BY: Hvordan ser den ut hvis du fikk bestemme, Victoria Marie Evensen, Byråd for næring og eierskap?

Vi i Evolve Arena ønsker å sette søkelyset på hvordan byene kan bli bedre og lanserer derfor en artikkelstafett der vi intervjuer forskjellige mennesker som jobber innen bærekraft, startup, politikk o.l

Victoria Marie Evensen er utdannet ved Westerdals School of Communication og jobbet flere år i et av byens reklamebyråer som tekstforfatter, før hun entret politikken på fulltid etter kommunevalget i 2015 som leder av byutviklingskomiteen. I 2019 gikk hun fra bystyret til byrådet og i dag er hun byråd for næring og eierskap i Oslo kommune. – Jeg hadde lagt opp til å dele fødselspermisjonen 50/50 med mannen min før Raymond Johansen ringte. Det passet derfor bra at vi hadde denne planen, slik at jeg kunne komme i gang for fullt i januar 2020, sier hun.

Hvor bor du?
-Jeg har bor på Grünerløkka og har gjort det i nesten 20 år. Jeg vokste opp i Asker, men har alltid vært storbyentusiat. Heller storbyferie enn fjellet, sier hun.

Gi en kort beskrivelse av bydelenen og fortell hva den største fordelen med denne delen av byen er.
-Da velger jeg Grünerløkka bydel, sier hun kjapt, og fortsetter; – Og det jeg liker er mangfoldet og de fargerike gamle bygårdene. Det å gå en tur langs Akerselva, ha barnebursdag i bakgården og kort vei til kaffe er fantastisk. For ikke å nevne sjokoladelukta fra Freia, kommenterer hun nesten drømmende. Grünerløkka er sentralt, og det er lett å bruke beina for å utforske resten av byen. Å kunne gå til jobben er et stort privilegium og en fin start og slutt på dagen, sier hun.

Og hva er det verste?
-Hmmm. Man bør tåle lyd når man bor i en by. Men det myldrende bylivet forstyrrer nattesøvnen – spesielt for meg som er småbarnsforeldre. Lyden er en del av pakka med å bo i by, men likevel … , sier hun ettertenksomt og fortsetter: – Men under pandemien ble det stille – nesten så man savnet alle lydene.

Om du hadde absolutt eneveldet og kunne endre byen slik at den ble slik du ønsket med et trylleslag – hva ville du gjort og hvorfor?
-Da må jeg opp fra Grünerløkka til bynivå og da vil jeg fjernet de sosiale ulikhetene, sier hun kontant og finner frem politikeren i seg: – Da er for eksempel gratis kjernetid i barnehage og SFO viktig. For noe av det fine med Norge er de små forskjellene. Når man ser økende ulikheter, er det grunnleggende urettferdig og det kan undergrave samfunnsmodellen vår. Vi er vokst opp med velferd i videste forstand. Man kan komme fra ulike kår, men likevel komme seg opp og bidra. At vi er forskjellige, er bra, men vi må ivareta at alle har like muligheter.

Sjekk Programmet for Evolve Arena

Mens vi snakker sammen, kommer hun også inn på at byen må være trygg: – Det er forskjell på den reelle utryggheten og den opplevde utryggheten. Dette har mye med programmering av byen å gjøre. Derfor er det viktig å skape plasser som inviterer til fellesskap og likhet, slik at man opplever en reell trygghet, sier hun.

Les også: Målet var å fjerne voldtekt fra jorda

Byer og nabolag benytter i økende grad smartteknologi. Hva vil du trekke frem som gode eksempler på god bruk av smartteknologi og hva er etter din mening baksiden av smartteknologisens medalje?
-Jeg opplever at det er et stort potensial i offentlig sektor, forteller hun og sier at Oslo kommune bruker smartteknologi stadig mer. – Både eldrebølgen og klimakrisen kan hjelpes av smartteknologien. Pandemien har vist oss at smartteknologi hjelper. I “Oslo: State of the City” (en årlig rapport om tilstanden til Oslo by, utviklet av Oslo Business Region) kommer det frem at pandemien er håndtert bra, gjennom for eksempel selvtesting, slår hun fast og fortsetter; – Testing og prøvesvar er superdigitaliserrt. I tillegg har vi digital avstandsoppfølging og oppfølging av innbyggerne via SMS. SMS er kanskje ikke spesielt smart, men det viser at teknologi fungerer og blir benyttet, kommenterer hun og ler før alvoret tar henne:

-Teknologi kan likevel aldri erstatte det mellommenneskelig, men er et godt supplement. Restaurantbransjen er et eksempel – nå bestiller man maten via en app, men du mister den personlige kontakten og kunnskapen servitøren har, sier hun. – Hva de vil anbefale, vinen som passer til, osv. Vi kan ikke teknologisere oss vekk fra de menneskelige relasjonene. Vi må finne den gode og smarte bruken som gir merverdi.

Victoria trekker også frem sikkerhetsaspektet som en bakside. – Digitaliseringen fordrer høy bevissthet rundt sikkerhet. Mange av oss har ikke dette lengst fremme i pannebrasken, men dette er noe vi må være bevisste på, slik at ikke uvedkommende får tilgang til vital informasjon.

Hva mener du er det aller viktigste for å skape en bærekraftig by?
-Svaret henger sammen med spørsmålet du stilte tidligere hvor jeg kunne endre byen med et trylleslsag, sier hun kjapt. – Det viktigste er å legge til rette for menneskene. Det er de som tar de bærekraftige valgene og som kan bidra til mindre forskjeller. Det krever tillit.

– Dernest er det viktig med et attraktivt arbeidsmarked slik at vi får et attraktivt og innovativt næringsliv. Men vi må evne å skape jobb både for de med høy utdannelse og de som ikke har gått like lenge på skole. Alle må være med og det må være rom for alle. Vi trenger både ufaglærte, faglærte og de med høy utdannelse, sier hun tydelig

Bli bedre kjent med Evolve Arena

Hva er ditt forhold til El-sparkesyklene?
-Todelt, kommer det raskt. – Jeg ser klart fordelen. Det er smartmobilitet og det er en god måte å forflytte seg på. De har nok kommet for å bli. Men så er de også til irritasjon og bekymring. Det er et høyt antall sykler og de skaper trøbbel for folk med funksjonsnedsettelser, eldre og andre som ikke bruker dem. I tillegg har det vært en del skumle situasjoner med ulykker og nestenulykker. Det blir en høy pris å betale for samfunnet i form av antall skader. Vi trenger rammer og en begrensning på antallet. Men det er et fint tilbud, så lenge det er håndtert riktig.

Hva er det aller viktigste for at innbyggerne i byen skal trives?

Victoria må for første gang under samtalen tenke seg om. – det handler om å bygge by, og ikke bare bygge boliger eller næring. Vi trenger det flerfunksjonelle og god infrastruktur inklusive den sosiale infrastrukturen. I tillegg er det viktig med gode rekreasjonsområder og bra transportmuligheter. Vi trenger alt som gjør en by til en by. Møteplassene, spisetilbud – hel pakka.

Dette er en artikkelstafett hvor du sender utfordringen om å være med på artikkelen videre til neste mann – hvem synes du det hadde vært interessant å utfordre og hva er det du er spesielt nysgjerrig på?
-Kunne tenke meg å utfordre Munthe Kaas i Oda (tidligere Kolonial). De ønsker hovedkontoret på Tøyen. Jeg lurer på hvorfor de vil bli i byen og hva de kan tilføre Tøyen, avslutter hun.

Les også DIN BY: Hvordan ser den ut hvis du fikk bestemme, Karl Alveng Munthe-Kaas?

Evolve Arena er en opplevelsesbasert møteplass og konferanse som setter søkelyset på morgendagens by og samfunnsutvikling. Frem til konferansen ønsker vi å lære av noen av de mest sentrale aktørene og meningsbærerne i Norge. De som kan være med å gjøre en forskjell.


LES MER

Arkitektur er komplekst – det handler om mer enn bare «stygt» og «pent»

Det har vært noen uker med heftig arkitekturdebatt både i Oslo og ellers i landet. «Arkitekturopprøret» tar et oppgjør med byggestilen i Norge, og har den siste tiden fått mye oppmerksomhet. Camilla Moneta, Fagsjef i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), påpeker at hun er enig med «Arkitektopprøret» i at det bygges mye som ikke er fint, men at fokuset på fasader og på hvorvidt et bygg er «stygt» eller «pent» blir for enkelt i en slik debatt.

Les mer »
Søk om Startupbillett til Evolve Arena
Vår innovasjonsansvarlig vil ta kontakt med deg så fort hun har mulighet

Inspirasjon og nyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få siste nytt og gode tilbud fra Evolve Arena