Ed_Gillespie

Drøm det umulige – skap fremtidens byer

Jo større drømmer du har, desto større resultat! Ed Gillespie oppfordrer oss til å slippe fantasien fullstendig løs når vi drømmer om hva fremtidens byer kan bety for folk, hvordan de fungerer, ser ut og ikke minst hvordan de føles for dem som bor der.

Fornyelse: Ny teknologi overdrysset av gammel visdom

Ed Gillespie er foredragsholder, skribent, seriegründer og futurist. Han er bidragsyter for alt fra BBC til Guardian, og har holdt foredrag for FN og multinasjonale selskaper. Hans største talent er å gjøre komplekse utfordringer verden står overfor lett forståelige for vanlige mennesker. Han sier:

– Utvikling av fremtidens byer handler ikke bare om smart by-teknologi, selv om teknologi utvilsomt vil spille en nøkkelrolle. Det handler mer om å kombinere det beste vi har av historiske, gode erfaringer med siste nytt innen digitalisering.

– Jeg ser for meg at fremtidens flotteste byer har flust med nabolag tilrettelagt for syklister, og at effektive og rimelige kollektivløsninger med elektriske busser og trikker forenkler forflytningen mellom dem. Jeg ser for meg barn som leker i relativt bilfrie gater. Jeg fantaserer om frodige kolonihager midt i sentrum som gjør byen spiselig, bygninger som er kledd i grønne planter og takhager som gjør det lettere for fugler, bier og insekter å overleve. Og byer som er selvforsynt med mat som er dyrket i selve byen gjennom både vertikalt og underjordisk jordbruk.

Sikre deg billett – reserver din plass nå!

Visjonære ledere oppskriften på suksess

Ed Gillespie ønsker seg karbonutslipp-nøytrale byer. Bygninger som genererer mer energi enn de forbruker gjennom fornybar energi, og mindre bruk av materialer som betong, glass og stål. Og i et menneskelig perspektiv ønsker han seg mangfold; at byer skal bli en smeltedigel der folk finner sin urbane identitet uavhengig av kulturelle, rasemessige og religiøse forskjeller:

– Alt dette er mulig dersom vi har engasjerte ledere med gode visjoner med på laget. Om innbyggerne får bidra, får vi et lokaldemokrati som tar reelle beslutninger om budsjetter og prioriteringer rundt saker som virkelig betyr noe for dem. Jeg vil at fremtidens byer virkelig skal yre av liv og samrøre mellom natur og menneske – og det kan man ikke få til med kun telefoner, datamaskiner og teknologi.

Inviterer til kreativt grasrotkarneval

Gillespie ønsker å inspirere folk til å drømme det umulige og tro at de kan gjennomføre det.

– Alle tiltakene jeg lister opp blir allerede gjennomført i små samfunn og prosjekter over hele verden. Alle svarene vi trenger, eksisterer allerede. Det vi trenger er mot. Mot til å snakke ut, ta risikoer, utfordre status quo og være modige. Jeg tror at hvis vi støtter tankesett fulle av fantasier som engasjerer menneskers hjerter og sinn, blir det umulige mulig.

– Det er folk som skaper byer. Derfor må vi slippe løs potensialet deres slik at de kan briljere fullt ut. Og hele denne prosessen skal være MORO – det er grunnen til at jeg snakker om et grasrotkarneval som består av forandring! Mennesker kommer til å forandre verden fordi de ønsker det, ikke fordi de må.

Bli med som partner?

Elektrisk bilpark ingen løsning

Vi spør Ed Gillespie hva han mener er viktigst når vi utvikler fremtidens byer. Og han er klokkeklar på hva beslutningstakere som oftest glemmer når de skal skape dem:

– Før pleide jeg å si at miljø og bærekraft er viktigst. Men nå heller jeg mer mot å tro at bærekraft i mange tilfeller kan fungere som en brems på innovasjon. Når vi skaper fremtidens byer handler det nemlig ikke om å gjøre de samme tingene annerledes og litt bedre, eller øke effektiviteten. Det handler faktisk om å gjøre bedre ting. Det er så mange beslutningstakere der ute som sitter fastlåst i gamle tankemønster. Du vet, selv om hver eneste bil blir elektrisk, vil vi fortsatt stå fast i rene, stille bilkøer! Så løsningen er ikke å gjøre alle biler elektriske – løsningen er fornye gater, bydeler og nabolag slik at de blir mer attraktive for gående og syklende!

Gillespie mener beslutningstakere ofte glemmer at endring krever hjerte, engasjement, lederevne, visjon og overtalelse. De må være tøffe nok til å si det utenkelige, legge frem de vanskelige argumentene, konfrontere den kollektive holdningen og gjøre endringer forståelige og fordelaktige for folk.

– Byene våre kan høres annerledes ut. Og de kan dufte annerledes! Oppfatningen vår av både byer og hverandre kan absolutt endres. Kort fortalt er det dette et fornyende tankesett faktisk handler om. Det kan ikke gjennomføres med en ovenfra-og-ned-holdning fra bedrifter, byplanleggere og beslutningstakere. Vi trenger en opprørsk revolusjon fra husholdningsnivå og oppover. Kom igjen! Har du ikke lyst til å delta i denne spennende utviklingen?!

Skrevet av: Ann-Sophie Stene

LES MER

“Cex and the city”

Feminisme, Alderisme, Tekno Futurisme. Sissel T. Engblom forteller hva vi skal tenke på når vi planlegger fremtidens byer – morsomt, innsiktsfullt og med glitrende eksempler vi kjenner oss meget godt igjen i.

Les mer »
Søk om Startupbillett til Evolve Arena
Vår innovasjonsansvarlig vil ta kontakt med deg så fort hun har mulighet

Inspirasjon og nyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få siste nytt og gode tilbud fra Evolve Arena