HELSE

I MORGENDAGENS SAMFUNN

Koronapandemien har gitt oss dyrekjøpt læring og erfaring. Mange ble permittert, andre ble tvunget til å jobbe hjemmefra. Mange har kjent på tomhet og ensomhet. Noen har beveget seg mer, mens andre erfarer at de knapt har gått noen få skritt i løpet av dagenHvordan og hvor vi bor, påvirker utvilsomt helsen vår.  For å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, er det viktig å ha fokus på bedre helse og livskvalitet i befolkningen og hvordan byutvikling kan bidra til gode og effektive helse- og omsorgstjenester 

TEKNOLOGI OG GOD BYPLANLEGGING KAN GI BEDRE FOLKEHELSE

Mange av dagens helseutfordringer kan løses ved hjelp av teknologi. Digitalisering i helsesektoren åpner for bedre, mer effektive og tryggere helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov. Kanskje kan vi behandles i større grad hjemmefra. Kanskje kan vi utvikle medisiner raskere. Kanskje kan bedre mobilitetsløsninger bidra til enklere og bedre helsetilbud. Samtidig kan gode, bærekraftige og helsefremmede nærmiljø bidra til bedre folkehelse og økt livskvalitetFor alle aldersgrupper  

Hva betyr egentlig grønne omgivelser for helsa vår? Og kan kunstig intelligens (AI) og genmanipulasjon forhindre sykdommer og øke antallet sunne leveår? Vil bruk av ny teknologi og bedre byplanlegging kunne forebygge hjerte- og karsykdommer eller eliminere kreft? Programmet for Helsesporet vil blant annet fokusere på følgende:

– Helse i nærmiljøet

– Egen mestring – alt fra pulsklokker til hjemmemonitorering

– Endrende demografi – hvordan deltar eldre i et moderne samfunn

– Fremtidens bolig – hvordan kan man bo lengre selvstendig?

ET SAMARBEID MED EHIN

Vi tror på morgendagen og vi tror på samarbeid. Derfor har vi fått EHiN med på laget. EHiN arrangerer Norges største konferanse om helse og teknologi, og har som visjon å bidra til at Norge er en pådriver i utformingen av fremtidens helsetilbud. I tillegg til å arrangere EHiN-konferansen 9. og 10. november, vil de sammen med oss sikre et godt og relevant program for helsetematikken på Evolve Arena. Sammen ønsker vi å skape en møteplass hvor næringslivet, politikere, offentlig ansatte, teknologer, byutviklere og helsefaglige eksperter kan lære av hverandre.  

By- og stedsutvikling

Boligtopp frykter barnløs hovedstad

Prisutviklingen vil tvinge stadig flere inn i et tøft dilemma, advarer nyboligtopp Per Jæger: Forlat Oslo for å stifte familie, eller lev et barnløst liv i landets største by.

Les mer »
SAMMEN FOR ET
SMARTERE OG BEDRE SAMFUNN

MOBILITET

BY- OG STEDS-
UTVIKLING

SIRKULÆR-
ØKONOMI

HELSE

MAT

På Evolve Arena møter du
Alle med et brennende engasjement for byen, fremtiden og smarte teknologiske løsninger. 
Søk om Startupbillett til Evolve Arena
Vår innovasjonsansvarlig vil ta kontakt med deg så fort hun har mulighet

Inspirasjon og nyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få siste nytt og gode tilbud fra Evolve Arena