HS_medfilter

Hva må til for at Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030?

I 1986 meldte hun seg inn i natur og ungdom, og hun har nå 35 års fartstid på klima- og miljøspørsmål. Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo, tror fremdeles at menneskeheten er i stand til å løse de problemene vi selv har skapt og vi har tatt en prat med henne om hva som må til for å få Oslo til å bli en nullutslippsby innen 2030.

Tre sektorer står for over 90% av klimagassutslippene

– Strengt talt må det til store grep. Vi må fjerne alle klimautslipp fra avfallssektoren, mobilitetssektoren, og bygg- og anleggssektoren. Klarer vi de tre sektorene har vi tatt bort over 90% av Oslos klimagassutslipp. Det høres enkelt ut, men det er mye som skal til.

LYTT HER:

Oslos klimastrategi ble vedtatt av Oslo bystyre i mai 2020. Strategien består av fem overordnede klimamål og 16 satsingsområder for å nå disse overordnede målene.

Visjon for klimabyen Oslo. I 2030 er Oslo en by tilnærmet uten utslipp av klimagasser. Omstillingen av Oslo til et klimatilpasset nullutslippssamfunn skal bidra til å skape en sunn, trivelig og velfungerende by uten store sosiale forskjeller og med renere luft og vann. Oslo er en arena for innovasjon, utprøving og kommersialisering av nye klimaløsninger, der klimapolitikken og næringspolitikken understøtter hverandre. Oslo driver fram et taktskifte i miljø- og klimapolitikken nasjonalt og globalt. Oslo bidrar til større og tidligere utslippskutt i andre byer og land ved å formidle våre løsninger og erfaringer. Fra senest 2030 er Oslo en «karbonnegativ by», det vil si at Oslo bidrar til å redusere mengden klimagasser i atmosfæren gjennom både biologisk og industriell karbonfangst og lagring.

Hva med miljørabatten for elbiler fremover?

Overgang til nullutslippsbiler et avgjørende bidrag til Oslos klimamål. Elbiler har til nå hatt en rekke økonomiske insentiver på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fritak fra merverdiavgift og registreringsavgift, fritak fra avgift i bomringen i og rundt Oslo, samt tilskuddsordninger for ladeinfrastruktur, gratis parkering, tilgang til kollektivfelt, og gratis lading på offentlige ladepunkter.

For å sikre en fortsatt rask overgang til nullutslippsbiler, må disse bilene fortsatt være konkurransedyktige på pris og være praktiske i bruk, står det i klimaplanen. Innretningen av de økonomiske insentivene vil måtte vurderes fortløpende fram mot 2030 for å sikre tilstrekkelig insentiv i favør av nullutslippsbil.

– Det viktige for oss i Klimaetaten når det gjelder de økonomiske insentivene, er at det skal lønne seg å velge klima- og miljøvennlig. For å gjøre nullutslippsbiler konkuransedyktige må vi sørge for at vi har en differanse til bensin- og fossilbiler. Jeg tror at det er fornuftig at el-biler for eksempel skal være med på å betale i bomringen, men det skal ikke være sånn at differansen blir mindre opp mot bensin- og dieselbilene. Helst burde denne differansen øke fremover, sier Heidi Sørensen.

Kan Norge nå klimamålene?

Verdens befolkning er forventet å øke med 2,5 milliarder mennesker fram mot 2050. Denne befolkningsveksten vil i all hovedsak skje i verdens byer.

– Det betyr at hver eneste uke blir det bygget en ny by på størrelse med Stockholm. Hvis den blir bygget ved hjelp av klimagassutslipp, eller at vi må drifte den med klimagassutslipp, kan vi bare vinke farvel til Parisavtalen. Men hvis vi klarer å lære oss å leve, bygge og bo i by uten klimagassutslipp, så har vi en sjanse. Det er den jobben vi prøver å få til, avslutter Heidi Sørensen.

Vil din virksomhet bli partner på Evolve Arena?

Det er mange muligheter for samarbeid og synlighet på Evolve Arena 2021. Les mer om hvorfor bli partner, ulike partnermuligheter og ta kontakt for en uforpliktende prat.

Tidligere episoder:

“Morgendagens by” er en podcastserie der vi snakker med fagfolk som har et brennende engasjement for bærekraft, fremtiden og smarte teknologiske løsninger innen mobilitet, by- og stedsutvikling, sirkulærøkonomi og helse. Vi stiller spørsmål til hvordan byene våre vil se ut i fremtiden, og hvordan samfunnet kan bli både smartere og bedre.

SESONG 2

# 9 Seks trender det er verdt å få med seg for framtidens mat
Øyvind Fylling-Jensen | Administrerende direktør Nofima

# 8 Arkitektur er komplekst – det handler om mer enn bare «stygt» og «pent»
Camilla Moneta | Fagsjef i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

# 7 Hvordan kan vi jobbe sammen for å skape gode bomiljøer?
Stina Låstad | Nettverksleder i Pådriv

# 6 Hva skal til for at Norge blir gode på sirkulærøkonomi?
Bjørn K. Haugland | Administrerende direktør i Skift – næringslivets klimaledere

# 5 Hvordan kan kunstig intelligens og kvanteteknologi endre måten vi bygger byer på?
Fredrik Syversen | Direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge

# 4 Har vi mistet respekten for maten?
Andreas Capjon | Daglig leder i U.Reist og tidligere bybonde

# 3 Snart kan du ta søndagsturen på taket av Oslo
Bente Lier | Generalsekretær i Norsk Friluftsliv

# 2 Norsk Eiendom vil mer enn regjeringen – ber om både pisk og gulrot
Tone Tellevik Dahl | Adm.dir Norsk Eiendom

# 1 40 nye elbilmodeller blir lansert i 2021. Bidrar de til å nå klimamålene?
Christina Bu | Generalsekretær Elbilforeningen

SESONG 1

# 1 Tør du bo 40 etasjer under bakken
Eirik Norman Hansen | Teknologioptimist

# 2 Kunne du tenke deg en selvreparerende bil?
Sigrid Bratlie | molekylærbiolog og forfatter av boken “Fremtidsmennesket”

# 3 Skaper fortetting en bedre by?
Erling Fossen | CEO i Oslo Metropolitan Area

# 4 Hvordan forflytter vi oss i fremtiden?
Bernt Reitan Jenssen | CEO i Ruter

# 5 Er Norge klare for EUs Green Deal?
Katharina Bramslev | Daglig leder i Grønn Byggallianse

# 6 Har byggenæringen noe å lære av bilbransjen?
Anne Sigrid Nordby | Fagansvarlig sirkulære bygg i Asplan Viak

LES MER

Vi kan ikke “bare bli kvitt biler”!

Schlechter har vært ansatt i Siemens i 12 år, og nå har Siemens Mobility et nytt system som innebærer en helt ny måte for byer å styre trafikken på. Spennende? Definitivt. Siemens Mobility vil bidra til “Next Mobility Revolution” – blant annet gjennom balansert trafikkstyring i byene våre.

Les mer »
Søk om Startupbillett til Evolve Arena
Vår innovasjonsansvarlig vil ta kontakt med deg så fort hun har mulighet

Inspirasjon og nyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få siste nytt og gode tilbud fra Evolve Arena