Nancy_Strand_1920x1080

Møt sjefen for norsk avfallsbransje

Visste du at resirkulering av papir startet i Norge allerede på 1600-tallet? Som tidligere administrerende direktør i Avfall Norge gjennom 7 år, fins ikke den stein Nancy Strand ikke er villig til å løfte for å finne smartere, morsommere, mer effektive, engasjerende og innovative avfallsløsninger.

Mennesket i sentrum i alt vi gjør

Nancy Strand regnes som en visjonær lederskikkelse når det gjelder sirkulær økonomi. Lysten til å endre avfalls- og gjenvinningsbransjen kom etter at hun begynte i stillingen i Avfall Norge, hvor hun så stort potensiale og mange muligheter

– Gjennom årenes løp har mange forskjellige tiltak blitt testet ut, og vi har hentet ideer rundt effektivitet fra helt andre bransjer. Vi har blant annet hatt lekne eksperimenter som å putte latterbokser i avfallsdunker for å oppmuntre folk i parken til å kaste i dunken fremfor på bakken.

– Avfalls- og gjenvinningsbransjen som en foroverlent og innovativ bransje. Det er et viktig poeng at vi setter mennesket i sentrum i alt vi gjør. Ny, smart teknologi byr på enorme muligheter, men det kan også få mennesker til å føle seg fremmedgjorte og ensomme. Data er den nye “råvaren», og den må benyttes med varsomhet og respekt. Etiske refleksjoner rundt bruken av våre data er en viktig del av utviklingen. Vi må hele tiden ha for øyet at vi skal gjøre livet bedre for folk, samtidig som vi skaper overgangen til bærekraftige og smarte byer.

– Et eksempel på ny teknologi er sensorteknologi som gjør det mulig at innbyggerne betaler mindre hvis de kaster mindre og sorterer bedre. Neste trinn kan jo være at man får en mikrobetaling hver gang man sorterer ut verdifulle materialer eller kaster batterier på rett plass.

Trender og teknologi pusher avfalls-utviklingen

Nancy Strand assosierer «Sammen for et smartere og bedre samfunn» med mennesker, miljø og teknologi som går hånd i hånd. Hun tenker på byer som utvikler seg som gode steder å bo og arbeide, og som bruker teknologi til det beste for innbyggerne. Byer hvor ressursene blir ivaretatt, og hvor gode løsninger som tar hensyn til miljø og klima også tilrettelegger for personlige og sosiale behov.

– Våren 2020 introduserte Avfall Norge i samarbeid med en rekke aktører forslag til felles avfallssymboler og harmonisering av kildesorteringsløsningene for Norge og Norden. Dette er ett steg for å gjøre livet enklere for mennesker, og målet er at vi skal kjenne oss igjen og kildesortere på samme måte hjemme, på jobben, på hytta og i det offentlige rom.

– Det skjer hele tiden nyvinninger, for eksempel ved at gipsplater fra oppussing og renovering kan resirkuleres og brukes som resirkulerte råvarer inn i produksjon av nye gipsplater, trevirke som kan sorteres ut og brukes i produksjon av møbler, eller nye logistikkløsninger som kan kombinere varetransport med avfallsinnsamling for å redusere kjøringer i byen.

– Disse tiltakene er bra for både miljø, økonomi og bidrar til økt trivsel for vanlige folk i byrommet. Nettopp derfor er arrangementet Evolve Arena viktig. Vi trenger flere møteplasser på tvers av bransjer hvor vi kan lære av hverandre, og forstå hverandres kunnskap og tenkemåte. Spesielt når vi skal utvikle smarte løsninger som må spille på lag! Fremover vil byene uten tvil spille en nøkkelrolle i den grønne transformasjonen.

Fra dobøtter og produsentansvar til EU-direktiv

Gjenbruk av papir kan spores tilbake til bydannelsen på 1600-tallet. Glass, metall og tekstiler måtte også gjenbrukes. Den profesjonelle renovasjonen startet med nattmennene som tømte dobøtter, og landets første kommunale renholdsverk ble dannet i Bergen på slutten av 1800-tallet. Nancy Strand sier:

– Overgangen fra avfall som problem til ressurs har altså gått gradvis. Men den skjøt for alvor fart da næringslivet fikk utvidet produsentansvar for avfallet fra blant annet emballasje på 1990-tallet. Siden da har hele bransjen vært opptatt av kretsløpene, og hvor viktig det er å få avfall inn i nye kretsløp. I Norge var vi også tidlig ute med et forbud mot å deponere alt organisk avfall i 2009, og det utviklet seg markeder for de resirkulerte materialene både nasjonalt og internasjonalt. Det virkelige kvantespranget skjedde imidlertid i 2015: Da satte EU «sirkulærøkonomi» på dagsorden, og vi her hjemme adopterte for alvor tankegangen om at avfallshåndtering og verdiskaping er noe som henger nøye sammen.

Om du synes miljø, klima, og avfall som blir til resirkulerte råvarer, eller kanskje byplanlegging som helhet er interessant, er Evolve Arena på Norges Varemesse i Lillestrøm 10. – 11. november 2021 et must å oppleve. Du møter eksperter og foredragsholdere som gir deg de avgjørende brikkene du trenger for å gjøre din egen by mer sirkulær – rett og slett for å gå “Sammen for et smartere og bedre samfunn”.

Skrevet av: Ann-Sophie Stene

LES MER

I hvilken grad oppfyller byer FN’s bærekraftkriterier?

Kari Aina Eik er generalsekretær for Organization for International Economic Relations (OiER), og har jobbet i og for FN i 25 år. Hun brenner for bærekraftmålene satt opp mot 2030, og leder prosjektet der kommuner, byer og fylkeskommuner nå blir kartlagt opp mot FNs bærekraftkriterier. Målet med kartleggingen?

Les mer »

Hva må til for at Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030?

I 1986 meldte hun seg inn i natur og ungdom, og hun har nå 35 års fartstid på klima- og miljøspørsmål. Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo, tror fremdeles at menneskeheten er i stand til å løse de problemene vi selv har skapt og vi har tatt en prat med henne om hva som må til for å få Oslo til å bli en nullutslippsby innen 2030.

Les mer »
Søk om Startupbillett til Evolve Arena
Vår innovasjonsansvarlig vil ta kontakt med deg så fort hun har mulighet

Inspirasjon og nyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få siste nytt og gode tilbud fra Evolve Arena