circulargapreport

Sirkulærøkonomi kan kutte CO2-utslipp med 39 prosent

En ny rapport fra Circle Economy, som ble lansert på den digitale Davos-konferansen, viser at omstilling til sirkulærøkonomien kan spare verden for 22,8 milliarder tonn karbonutslipp.

Fra lineær til sirkulær økonomi

Circularity Gap-rapporten viser at ved å gå over til en mer sirkulær økonomi kan man  kutte de årlige, globale utslippene med 22,8Gt, en reduksjon på 39 prosent fra 2019 nivået på 59,1 Gt.

– Sirkulærøkonomi er et at de viktigste verktøyene for å forhindre klimakollaps. Konklusjonen i årets Gap-rapport krever at Norge nå omstiller seg fra lineær til sirkulær økonomi, sier Leif Nordhus, daglig leder i Circular Norway i en pressemelding.

– Circularity Gap Report gir ikke bare en realistisk advarsel om klimakrisen dersom vi ikke handler nå, men gir også svar på hva som må gjøres. Samarbeid mellom myndigheter, næringsliv sivilsamfunn er nødvendig for å oppskalere sirkulærøkonomi og kutte klimautslipp. Kun gjennom felles investeringer og forpliktelser for sirkulær praksis, kan vi skape en mer bærekraftig og motstandsdyktig fremtid, sier Børge Brende, president i Verdens økonomiske forum i meldingen.

Circularity Gap Report Norway fra 2020 viste at sirkulariteten i Norge ligger under verdensgjennomsnittet, med en sirkularitet på kun 2,4 prosent.

Store muligheter i bygg, transport og mat

Rapporten viser at områdene hvor strategiene kan ha størst innvirkning er innenfor bolig, transport og matsektoren.

– Vi kan nå klimamålene dersom vi iverksetter sirkulærøkonomi nå, og konsentrer oss spesielt om innsats i byggesektoren, transport og matsektor, sier Nordhus.

Sammen for et smartere og bedre samfunn

På Evolve Arena 2021 er nettopp sirkulærøkonomi et av hovedtemaene. Her møtes vi som har et brennende engasjement for bærekraft, fremtiden og smarte teknologiske løsninger innen mobilitet, by- og stedsutvikling, sirkulærøkonomi, helse og mat. Vi stiller spørsmål til hvordan byene våre vil se ut i fremtiden, og hvordan samfunnet kan bli både smartere og bedre.

LES MER

Hva skal til for at Norge blir gode på sirkulærøkonomi?

Overgang til en sirkulær økonomi krever en endring i forretningsmodellen. Nylig lanserte Skift – Næringslivets klimaledere, i samarbeid med SINTEF, Deloitte og WWF, noe de kaller «Ti prinsipper for et mer bærekraftig næringsliv». Der peker de på de ti viktigste elementene som skal til for å snu en forretningsmodell fra å være lineær til å bli sirkulær.

Les mer »
Søk om Startupbillett til Evolve Arena
Vår innovasjonsansvarlig vil ta kontakt med deg så fort hun har mulighet

Inspirasjon og nyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få siste nytt og gode tilbud fra Evolve Arena