SIRKULÆRØKONOMI

I MORGENDAGENS SAMFUNN

Norges økonomi er kun 2,4% sirkulært (The Circularity Gap Report Norway 2020). Samtidig har Norge forpliktet seg til å kutte utslippene med 55% innen 2030. Ved å legge om fra lineær til sirkulær økonomi, beveger vi oss vekk fra bruk og kast, og over til en høyest mulig grad av ressursutnyttelse slik at ressursene utnyttes bedre, mer effektivt og lengre. 

EN MER SIRKULÆR ØKONOMI
- AVGJØRENDE FOR Å LYKKES

Hva må vi gjøre og endre for å nå dette målet og samtidig ivareta konkurransekraften til næringslivet? Det handler om holdninger, men også om kunnskap, faktiske endringer i produksjon, og regulatoriske forhold; som incentiver og avgifter som gjør det lønnsomt å reparere og benytte resirkulerte råstoffer.

For å oppnå dette, er vi avhengig av forankring i det politiske Norge, men også i næringslivet.

SKIFT - NÆRINGSLIVETS KLIMALEDERE ER TEMAPARTNER

Vi har inngått samarbeid med ingen ringere enn Skift – Næringslivets klimaledere for å sikre et godt og relevant innhold under sporet “Sirkulærøkonomi».  

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ hvor formålet er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030. Skift samler de mest klimaambisiøse selskapene i Norge, og på Evolve Arena møtes næringslivsledere, politikere, offentlig ansatte og gründere for å diskutere og finne frem til mulighetene som ligger i nullutslippssamfunnet og virkemidlene vi trenger for å komme oss dit.

SAMMEN FOR ET
SMARTERE OG BEDRE SAMFUNN

MOBILITET

BY- OG STEDS-
UTVIKLING

SIRKULÆR-
ØKONOMI

HELSE

MAT

Mobilitet

Hva må til for at Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030?

I 1986 meldte hun seg inn i natur og ungdom, og hun har nå 35 års fartstid på klima- og miljøspørsmål. Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo, tror fremdeles at menneskeheten er i stand til å løse de problemene vi selv har skapt og vi har tatt en prat med henne om hva som må til for å få Oslo til å bli en nullutslippsby innen 2030.

Les mer »
Sirkulærøkonomi

Skift – Næringslivets klimaledere blir temapartner på Evolve Arena

Skift, det næringslivsdrevne klimainitiativet ledet av Bjørn Kjærand Haugland, blir temapartner på by – og samfunnsutviklings konferansen Evolve Arena. Som temapartner får de ansvar for innhold og program på temaet sirkulærøkonomi. – Vi gleder oss til å være med å prege Evolve Arena og den rollen konferansen vil spille i utviklingen av morgendagens by og samfunn, sier Haugland.

Les mer »
Sirkulærøkonomi

Hva skal til for at Norge blir gode på sirkulærøkonomi?

Overgang til en sirkulær økonomi krever en endring i forretningsmodellen. Nylig lanserte Skift – Næringslivets klimaledere, i samarbeid med SINTEF, Deloitte og WWF, noe de kaller «Ti prinsipper for et mer bærekraftig næringsliv». Der peker de på de ti viktigste elementene som skal til for å snu en forretningsmodell fra å være lineær til å bli sirkulær.

Les mer »
På Evolve Arena møter du
Alle med et brennende engasjement for byen, fremtiden og smarte teknologiske løsninger. 
Søk om Startupbillett til Evolve Arena
Vår innovasjonsansvarlig vil ta kontakt med deg så fort hun har mulighet

Inspirasjon og nyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få siste nytt og gode tilbud fra Evolve Arena