SIRKULÆRØKONOMI

I MORGENDAGENS SAMFUNN

Norges økonomi er kun 2,4% sirkulært (The Circularity Gap Report Norway 2020). Samtidig har Norge forpliktet seg til å kutte utslippene med 55% innen 2030. Ved å legge om fra lineær til sirkulær økonomi, beveger vi oss vekk fra bruk og kast, og over til en høyest mulig grad av ressursutnyttelse slik at ressursene utnyttes bedre, mer effektivt og lengre. 

EN MER SIRKULÆR ØKONOMI
- AVGJØRENDE FOR Å LYKKES

Hva må vi gjøre og endre for å nå dette målet og samtidig ivareta konkurransekraften til næringslivet? Det handler om holdninger, men også om kunnskap, faktiske endringer i produksjon, og regulatoriske forhold; som incentiver og avgifter som gjør det lønnsomt å reparere og benytte resirkulerte råstoffer.

For å oppnå dette, er vi avhengig av forankring i det politiske Norge, men også i næringslivet.

SKIFT - NÆRINGSLIVETS KLIMALEDERE ER TEMAPARTNER

Vi har inngått samarbeid med ingen ringere enn Skift – Næringslivets klimaledere for å sikre et godt og relevant innhold under sporet “Sirkulærøkonomi».  

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ hvor formålet er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030. Skift samler de mest klimaambisiøse selskapene i Norge, og på Evolve Arena møtes næringslivsledere, politikere, offentlig ansatte og gründere for å diskutere og finne frem til mulighetene som ligger i nullutslippssamfunnet og virkemidlene vi trenger for å komme oss dit.

SAMMEN FOR ET
SMARTERE OG BEDRE SAMFUNN

MOBILITET

BY- OG STEDS-
UTVIKLING

SIRKULÆR-
ØKONOMI

HELSE

MAT

Sirkulærøkonomi

I hvilken grad oppfyller byer FN’s bærekraftkriterier?

Kari Aina Eik er generalsekretær for Organization for International Economic Relations (OiER), og har jobbet i og for FN i 25 år. Hun brenner for bærekraftmålene satt opp mot 2030, og leder prosjektet der kommuner, byer og fylkeskommuner nå blir kartlagt opp mot FNs bærekraftkriterier. Målet med kartleggingen?

Les mer »
Sirkulærøkonomi

Møt sjefen for norsk avfallsbransje

Visste du at resirkulering av papir startet i Norge allerede på 1600-tallet? Som tidligere administrerende direktør i Avfall Norge gjennom 7 år, fins ikke den stein Nancy Strand ikke er villig til å løfte for å finne smartere, morsommere, mer effektive, engasjerende og innovative avfallsløsninger.

Les mer »
På Evolve Arena møter du
Alle med et brennende engasjement for byen, fremtiden og smarte teknologiske løsninger. 
Søk om Startupbillett til Evolve Arena
Vår innovasjonsansvarlig vil ta kontakt med deg så fort hun har mulighet

Inspirasjon og nyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få siste nytt og gode tilbud fra Evolve Arena