TemapartnereEA+skift_1920x1080px

Skift – Næringslivets klimaledere blir temapartner på Evolve Arena

Skift, det næringslivsdrevne klimainitiativet ledet av Bjørn Kjærand Haugland, blir temapartner på by - og samfunnsutviklings konferansen Evolve Arena. Som temapartner får de ansvar for innhold og program på temaet sirkulærøkonomi. - Vi gleder oss til å være med å prege Evolve Arena og den rollen konferansen vil spille i utviklingen av morgendagens by og samfunn, sier Haugland.

Evolve Arena er en opplevelsesbasert møteplass om morgendagens by- og samfunnsutvikling. Konferansen arrangeres 10-11. november 2021 på og av Norges Varemesse.  

Samarbeid – en nøkkel for å lykkes 

Konferansen har fem hovedtemaer (helse, mat, mobilitet, sirkulærøkonomi og by- og stedsutvikling) og er opptatt av å skape samarbeid på tvers av temaene for å sikre en bedre og mer bærekraftig by og samfunnsutvikling.  – Vi er overbevist at samarbeid er nøkkelen for å skape bedre byer og steder, i tillegg til smart teknologi. Det er en av grunnene til at vi har fem temaer under Evolve Arena paraplyen og har med temapartnere, sier Gunn Helen Hagen, administrerende direktør i Norges Varemesse, og fortsetter: Vi er utrolig glade for at Skift vil være med som temapartner på konferansen og bidra til et solid og sterkt innhold på sirkulærøkonomi. 

– Vi ser på Evolve Arena som en ambisiøs og god samarbeidspartner. De er i likhet med oss opptatt av samarbeid på tvers av bransjer og sektorer for å skape et smartere, mer bærekraftig og bedre samfunn. Vi gleder oss til å komme i gang med konferansen, sier Bjørn Kjærand Haugland i Skift.  

Bjørn Kjærand Haugland, Administrerende direktør i Skift Norge

Uten næringslivet – intet skift 

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ og består av klimaledere i næringslivet som ønsker å være pådrivere for at Norge når sine klimamål innen 2030. Organisasjonen har medlemmer på tvers av bransjer og sektorer som vil gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippsamfunnet.  

– Norge er ifølge Circular Gap Report Norway kun 2,4 prosent sirkulært – noe som betyr at det ligger enorme muligheter i overgangen til en sirkulærøkonomi. En storsatsning på sirkulære produkter og tjenester vil fremme norsk konkurransekraft ved å tilrettelegge for mer innovative forretningsmodeller. Hele verdikjeden i bedriftene må endres, og vi må samarbeide for å endre regler, forskrifter og rammebetingelser for å tilrettelegge for en mye mer sirkulær økonomi, sier Bjørn Kjærand Haugland.

BLI PARTNER PÅ EVOLVE ARENA

Evolve Arena er for alle med brennende engasjement for bærekraft, fremtiden og smarte teknologiske løsninger. Det er mange muligheter for samarbeid og synlighet på Evolve Arena 2021.

Dette får du på Evolve Arena 

Konferansen som går over to dager vil ha både foredrag og paneldebatter på tvers av temaene, men også selvstendige spor.

– Tanken er at man skal kunne følge et tema til bunns om man ønsker det, eller shoppe innhold fra de forskjellige temaene om man vil ha litt av alt, sier Henriette Holmen, prosjektleder for konferansen, og presiserer: – Vi tror det er mye å hente ved å utveksle erfaringer på tvers av bransjer, men også på tvers av geografiske områder. Det som funker i Tromsø, kan også fungerer i Amsterdam, og vise versa, utdyper hun. 

Konferansen retter seg mot næringslivet og deres ledere, politikere nasjonalt og regionalt, offentlig ansatte og startupmiljøene.  

Solide partnere 

Utover Skift er også Nordic EV Summit, Norsk Eiendom, Foodscape, Smarte Byer Norge og EHIN temapartnere. – Vi har mer enn 100 års erfaring fra å arrangere konferanser, kongresser og messer. Og selv om vi har god kompetanse på by- og stedsutvikling, smartteknologi og bærekraft, er det godt å ha med temapartnere som er spesialister innen sin kategori. Det gir tyngde og troverdighet, sier Henriette Holmen, prosjektleder for Evolve Arena. 

LES MER

Søk om Startupbillett til Evolve Arena
Vår innovasjonsansvarlig vil ta kontakt med deg så fort hun har mulighet

Inspirasjon og nyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få siste nytt og gode tilbud fra Evolve Arena