Hovedbilde_1920

Slik kan Crowd Insight øke sikkerheten og bedre servicen for deg og meg

Gjennom anonymiserte data, basert på mobilsignaler, kan man kartlegge menneskers adferdsmønstre i by og land. Dette omtales gjerne som Crowd Insight og kan gi viktig innsikt i et samfunnsperspektiv.

Bevegelsesmønstre avdekker atferdsmønstre. Hvor beveger vi oss til og fra? Hva skjer når folkemengder samles på store arrangementer? Og når og hvor er det størst fare for smittespredning?

— Å bruke mobildata til å forstå hvordan vi beveger oss og hvor vi samles, har virkelig vist sin verdi under pandemien.

Det sier Tom Henriksen, leder for forretningsutvikling for tjenesten Telia Crowd Insights.

Ved hjelp av bevegelsesinnsikt fra mobildata kan man forske på smittespredning, men man kan også forutsi når og hvor smittefarlige situasjoner kan oppstå. Ikke minst kan man følge med på hvor mange som besøker for eksempel en badeplass eller et senter, og bli varslet når antallet overskrider grensen for hva som er trygt.

Lær mer om Crowd Insights fra Telia

Crowd Insight kan kartlegge viktige behov

Crowd Insights kan også skape verdi for en rekke andre samfunns- og forretningsområder. Bare i Norden har Telia cirka 16 millioner abonnementer, som de til enhver tid kan hente data fra. Det gir mulighet til å kartlegge viktige behov for eksempel i infrastruktur.

EKSPERT: Tom Henriksen i Telia ser mange bruksområder for Crowd Insights i en rekke ulike bransjer.

— Ta offentlig transport som et eksempel. Crowd Insights åpner her for optimalisering av ruteplanlegging, fordi vi får unik innsikt i hvordan trafikken flyter og hvordan og når folk beveger seg, forklarer Henriksen.

— Det er viktig å understreke at Telia Crowd Insights benytter anonymiserte og aggregerte data. Personvern tas alltid hensyn til, fortsetter han.

Unik innsikt og tilpasning

Oslo kommune har gode erfaringer fra forskning-, test- og utviklingsprosjekter til aktiv bruk av mobildata under pandemien. Allerede i 2015 igangsatte kommunen et forskningsprosjekt i samarbeid med Transportøkonomisk institutt, der Telia var deltager med mobildata. Hensikten var å bruke mobildata til å få innsikt i hvordan byen lever, for så å kunne utvikle modeller for risikoeksponering i byrom.

— For byutvikling er Crowd Insights et svært nyttig verktøy. Men også for drift og vedlikehold av byrom, så vel som trygghet og beredskap, sier Osman Ibrahim, avdelingsleder for strategi og utvikling i Beredskapsetaten.

Han forklarer at kommunen tidlig så hvilket potensial mobilitetsdata har. Innsikt i trender, hvordan byen brukes til ulike tider av døgnet og lignende, har blitt brukt aktivt til å monitorere og vurdere ulike tiltak i kommunen.

— Under Covid 19 har man spesielt sett hvordan bruk av grøntområder, som marka, parker,parker og strender forandret seg. Nye områder ble aktivisert under pandemien. Vi fikk også en unik innsikt i samfunnets iboende egenskap til å beskytte seg selv, herunder hvordan befolkningen justerte og tilpasset seg under ulike tiltaksperioder forteller Ibrahim.

Vi fikk unik innsikt i hvor langt ned vi kan redusere mobilitet og samtidig opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.

Osman ibrahim, beredskapsetaten

Les mer: Slik fungerer Crowd Insights for byer og kommuner


Kan reagere på behov

— Vi begynte å leke med mobilitetsdata rundt Arendalsuka for litt over to år siden. Målet var egentlig bare å dokumentere hvem det var som reiste til Arendalsuka, forklarer Astrid Hvattum, leder forretningsutvikling og innovasjon i Geodata.

Modenheten rundt bruk av dataene har vokst sammen med Telia, og Geodata har testet ulike bruksområder for mobilitetsdata. Ifølge Hvattum er det et vanvittig potensial, god kvalitet på dataene og et enormt bruksområde.

KARTLEGGE: Med Crowd Insight vil man enkelt kunne se hvor flest folk er samlet til enhver tid.

— Det å få informasjon som gir et riktig bilde av trender over tid, er svært nyttig for verdiskapning, både for næringsliv, turisme, arrangement, infrastruktur og reiseliv. Plutselig åpner det seg et hav av muligheter, fordi man kan samarbeide med fakta i bunn. Det er veldig, veldig spennende, sier Hvattum.

Hun trekker frem behovsstyrte tjenester som et eksempel med stort potensial.

— Det at man kan begynne å reagere fordi noe skjer, ikke fordi det er planlagt et tiltak, er en helt ny måte å jobbe på. For eksempel for hyttekommuner; her kan man reagere på behov, fordi man ser at det er flere mennesker der enn normalt. Om det er å tømme søppeldunker hyppigere, eller om det er økt beredskap på for eksempel legevakten.

Å sette mobilitetsdata i riktig kontekst, vil legge til rette for å skape sterkere og mer riktige beslutninger.

Astrid Hvattum, Geodata

Må vise muligheter og dele kunnskap

Både Hvattum og Ibrahim er sikre på at det vil komme nye tjenester, basert på mobilitetsdata og kunnskapsdeling.

— Jeg oppfordrer folk og bedrifter til å våkne opp og forstå hvilket potensial og hvilke muligheter som ligger i mobilitetsdata. Så må vi, som har en viss innsikt i hvilken potensial som finnes, fylle på med referanser og gode caser, sier Hvattum.

UTNYTTE MULIGHETENE: Både Osman Ibrahim og Astrid Hvattum mener mobilitetsdata vil bidra til nye tjenester.

Mobilitetsdata er et av de datasettene som kan være med å peke ut fakta i det som i dag ofte er øyeblikksbaserte beslutninger.

— Å sette mobilitetsdata i riktig kontekst, vil legge til rette for å skape sterkere og mer riktige beslutninger, legger Hvattum til.

Ibrahim i Oslo kommune tror noe av det viktigste man gjør med mobilitetsdata er analysearbeid. Spesielt risikoanalyser og sårbarheter innenfor kommuner.

— Og så må vi forene kunnskap og erfaringer. Vi må gå i aktiv dialog og lære av hverandre, avslutter Ibrahim.

Telia Talks: Se webinaret om Crowd Insights

LES MER

Vi kan ikke “bare bli kvitt biler”!

Schlechter har vært ansatt i Siemens i 12 år, og nå har Siemens Mobility et nytt system som innebærer en helt ny måte for byer å styre trafikken på. Spennende? Definitivt. Siemens Mobility vil bidra til “Next Mobility Revolution” – blant annet gjennom balansert trafikkstyring i byene våre.

Les mer »
Søk om Startupbillett til Evolve Arena
Vår innovasjonsansvarlig vil ta kontakt med deg så fort hun har mulighet

Inspirasjon og nyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få siste nytt og gode tilbud fra Evolve Arena